ĐẶT LỊCH HẸN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN


 

Huệ Phong

Feng Shui Master

Level 1

0903383083


Ông Huệ Phong có trên 20 năm nghiên cứu phong thủy và thiền học. Ông cũng là người sáng lập Phong thủy LAKINH, Chủ tịch TITAN HOLDING LLC, Chủ tịch HAPPY HOLDINGS, Founder HAPPYBANK, Founder HAPPYZEN, HAPPYGROUP. Là một Zen Master, Happy Master chuyên nghiệp Tác giả nhiều cuốn sách : Hạnh phúc hiện tiền, Đừng quay đầu lại, Happy book...

Level 1


About me About me

Level 1


About me About me

Level 1


About me About me

 

Các chuyên gia tư vấn của Viện khoa học Phong thủy LAKINH sẽ sắp xếp tịch tư vấn trực tiếp theo từng nội dung thành viên đã đăng ký.