PHONG THỦY

PHONG

THỦY

Phong thủy nguyên là một khoa học của người Trung Hoa, có từ khoảng 4000 năm trước. Là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của địa lý, hướng gió, hướng khí và mạch nước đến đời sống hoạ phúc và đời sống của con người.


Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp.

ỨNG DỤNG CỦA PHONG THỦY


PHONG THỦY CHO NHÀ Ở

PHONG THỦY TRONG KINH DOANH

LÁ SỐ PHONG THỦY TRỌN ĐỜI


 

Phong thủy có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận. Nó là nhân tố quyết định sự thành bại. Nếu phong thủy tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai hoạ khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt.


LAKINH ACADEMY


Viện Khoa Học Phong Thủy LAKINH chuyên nghiên cứu và ứng dụng khoa học phong thủy vào đời sống. Các hoạt động đào tạo và tư vấn phong thủy nhằm thay đổi cuộc sống hài hòa và hạnh phúc. Kiến tạo một cộng đồng bền vững, sống hài hòa với thiên nhiên, con người.


GIỜ HOẠT ĐỘNG

  • 8AM - 6PM
  • 8AM - 8PM