Viện phong thủy LAKINH


Viện phong thủy Lakinh chuyên nghiên cứu và ứng dụng khoa học phong thủy vào đời sống. Các hoạt động đào tạo và tư vấn phong thủy nhằm thay đổi cuộc sống hài hòa và hạnh phúc. Kiến tạo một cộng đồng bền vững, sống hài hòa với thiên nhiên, con người.